Centrum Czystości Zdanowicz

 

Dane kontaktowe:

55 648 37 74
kontakt@centrumczystosci.pl
15 Sierpnia 10, 82-500 Kwidzyn

 

Nasza lokalizacja:

 

 

Polityka prywatności

>
Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma Centrum Czystości Zdanowicz Profesjonalne Środki Czystości (zwana dalej Centrum Czystości Zdanowicz) z siedzibą w ul. 15 Sierpnia 10, 82-500 Kwidzyn 1, Nip: 5811252330
 1. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do Centrum Czystości Zdanowicz. oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Centrum Czystości Zdanowicz.
 1. Centrum Czystości Zdanowicz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.
 1. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

 

Dane Osobowe

 1. Centrum Czystości Zdanowicz przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi Centrum Czystości Zdanowicz oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Centrum Czystości Zdanowicz oraz Produktów i usług partnerów handlowych Centrum Czystości Zdanowicz, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
 1. Centrum Czystości Zdanowicz wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Centrum Czystości Zdanowicz jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:
 • umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej,
 • realizacji zamówień na Produkty i usługi Centrum Czystości Zdanowicz
 • reakcji na informacje przesłane Centrum Czystości Zdanowicz z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
 • realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów),
 • realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Centrum Czystości Zdanowicz oraz Produktów i usług partnerów handlowych Centrum Czystości Zdanowicz, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
 1. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: założenia Konta, zakupu Produktów i usług Centrum Czystości Zdanowicz, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera (kursu) lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Centrum Czystości Zdanowicz.
 1. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Centrum Czystości Zdanowicz oraz Produktów i usług partnerów handlowych Centrum Czystości Zdanowicz.
 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Centrum Czystości Zdanowicz. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 1. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.
 1. Centrum Czystości Zdanowicz będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Centrum Czystości Zdanowicz, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń Centrum Czystości Zdanowicz.
 1. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
 1. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres.
 1. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług Centrum Czystości Zdanowicz, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny centrumczystosci.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:

1) z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej centrumczystosci.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies)

2) z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony centrumczystosci.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę centrumczystosci.pl.

 1. W przypadku uzyskania przez Centrum Czystości Zdanowicz wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej centrumczystosci.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Centrum Czystości Zdanowicz może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 

Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny centrumczystosci.pl i jej poddomen

 1. Przeglądanie zawartości witryny internetowej centrumczystosci.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

 

Korzystanie z formularza kontaktowego

 1. Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie https://centrumczystosci.pl/kontakt/ wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

 

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)

 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do Centrum Czystości Zdanowicz i dostępnych na centrumczystosci.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
 1. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres   e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala Centrum Czystości Zdanowicz zwracać się do czytelników po imieniu.
 1. Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

 

Zamawianie usług i produktów

 1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Centrum Czystości Zdanowicz za pośrednictwem centrumczystosci.pl możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.
 1. Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

 

Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Centrum Czystości Zdanowicz (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Centrum Czystości Zdanowicz oraz partnerów handlowych Centrum Czystości Zdanowicz)

 1. Centrum Czystości Zdanowicz zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Centrum Czystości Zdanowicz.
 1. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu centrumczystosci.pl, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów Centrum Czystości Zdanowicz i centrumczystosci.pl.
 1. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych centrumczystosci.pl.
 1. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

 

Jawne Dane Osobowe

 1. Dane osobowe podane na serwisach należących do Centrum Czystości Zdanowicz przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
 1. Centrum Czystości Zdanowicz nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

 

Inne formularze

 1. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Centrum Czystości Zdanowicz i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Centrum Czystości Zdanowicz nie podlegają Polityce Prywatności.

 

Partnerzy

 1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Centrum Czystości Zdanowicz.

 

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

 1. Centrum Czystości Zdanowicz nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
 1. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
 1. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie centrumczystosci.pl. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.
 1. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Centrum Czystości Zdanowicz nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do Centrum Czystości Zdanowicz serwisu i newsletterów.

Prosimy o przeczytanie tej informacji zanim klikniesz „Akceptuję” lub zamkniesz to okno. Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Prosimy Cię o zapoznanie się z Polityką Prywatności naszej firmy. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce Prywatności.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij Enter

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.